Xem báo cáo tình hình sử dụng biên lai điện tử

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Biên lai điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Bảng kê biên lai đã sử dụng Báo cáo thống kê biên lai điện tử đã phát hành tại đơn vị bán hàng giúp kế toán biết được hàng năm đã phát hành những biên lai  nào và có thể xem lại được biên lai điện tử đã phát hành của các năm trước (biên lai lưu trữ 10 năm)
2 Thống kê số lượng biên lai đã phát hành Báo cáo chi tiết về số lượng biên lai điện tử đã sử dụng, xóa bỏ trong kỳ của doanh nghiệp
3 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai Báo cáo chi tiết về số lượng biên lai phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của đơn vị. (Ngoài các biên lai điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng biên lai giấy của đơn vị)
4 Bảng kê biên lai theo loại phí, lệ phí

Báo cáo chi tiết về biên lai đã sử dụng theo từng loại phí, lệ phí.

5 Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng Báo cáo về giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp NSNN theo ngày nhằm mục đích thống kê, đối chiếu. Xem hướng dẫn tại đây.
6 Bảng kê chi tiết biên lai đã sử dụng Báo cáo chi tiết về biên lai đã sử dụng theo từng số biên lai.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Báo cáo Tình hình sử dụng biên lai

1. Vào mục Báo cáo\ chọn Báo cáo tình hình sử dụng biên lai.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Chọn kỳ báo cáo. Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

 • Có thể sửa lại tên loại biên lai trên báo cáo phục vụ công tác quản lý tại đơn vị (khi xuất khẩu báo cáo, tên loại biên lai hiển thị đúng theo tên đã sửa)

 • Có thể khai báo thêm thông tin về tình hình sử dụng biên lai giấy hoặc các biên lai điện tử không theo dõi trên phần mềm meInvoice (nếu có) bằng cách nhập trực tiếp thông tin lên báo cáo.

5. Nhấn Lưu.
6. Có thể xuất khẩu Báo cáo tình hình sử dụng biên lai ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế (chỉ có file xuất khẩu dạng xml mới có cột thông tin Mã loại biên lai, các file xuất khẩu dạng excel, pdf không có thông tin này)

Lưu ý:

   • Để Xem báo cáo, nhấn biểu tượng
   • Để Sửa thông tin trên báo cáo, nhấn biểu tượng
   • Để Xóa báo cáo, nhấn biểu tượng
   • Có thể xuất khẩu chi tiết bảng kê biên lai đã sử dụng theo kỳ báo cáo. Xem hướng dẫn tại đây.

Báo cáo khác

1. Vào mục Báo cáo, chọn báo cáo cần xem.

2. Thiết lập khoảng thời gian thống kê báo cáo.

   • Nhập từ khóa tìm kiếm theo Số biên lai, tên khách hàng, mã số thuế,…

   • Hoặc tìm kiếm theo khoảng thời gian.
    • Nhấn Lọc báo cáo
    • Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm biên lai.
    • Khai báo thông tin Người lập biên lai(lọc báo cáo bảng kê biên lai đã sử dụng theo Người lập biên lai để phục vụ mục
     đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa
     đơn điện tử của meInvoice)
   • Không hiển thị biên lai xóa bỏ
    • Nếu tích chọn, trên báo cáo không lấy lên các hóa đơn có trạng thái “Biên lai xóa bỏ
    • Nếu không tích chọn, trên báo cáo lấy lên cả các hóa đơn có trạng thái ” Biên lai xóa bỏ
   • Nhấn Lọc.

3. Chương trình hiển thị báo cáo theo tham số đã thiết lập.

Lưu ý:

    • Có thể thiết lập ẩn hiện một số trường thông tin hiển thị trên báo cáo bằng cách nhấn biểu tượng
    • Có thể xuất khẩu báo cáo bằng cách nhấn Xuất khẩu và lựa chọn định dạng cần xuất khẩu.
Cập nhật 24/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay