Xuất khẩu chi tiết biên lai

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu bảng kê chi tiết biên lai đã sử dụng theo kỳ báo cáo phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục  Biên lai thu phí, lệ phí\ chọn biên lai cần xuất khẩu

2. Nhấn biểu tượng    , chọn Xuất khẩu chi tiết BL

3. Khai báo điều kiện tìm kiếm các biên lai cần xuất khẩu chi tiết.

  • Khai báo khoảng thời gian cần xuất khẩu chi tiết biên lai.
  • Không hiển thị biên lai xóa bỏ.
   • Nếu tích chọn, trên danh sách bảng kê biên lai đã sử dụng không hiển thị các biên lai đã bị xóa bỏ.
   • Nếu không tích chọn, trên danh sách bảng kê biên lai đã sử dụng hiển thị cả các biên lai đã bị xóa bỏ.
  • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình hiển thị file xuất khẩu.

Cập nhật 03/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay