1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. NSD mong muốn trên hóa đơn có QR code để có thể đọc và xem nhanh hóa đơn các thông tin trên hóa đơn và thanh toán hóa đơn

NSD mong muốn trên hóa đơn có QR code để có thể đọc và xem nhanh hóa đơn các thông tin trên hóa đơn và thanh toán hóa đơn

1. Mục đích

Bổ sung QR code trên hóa đơn để người mua có thể xem nhanh đường link tra cứu hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Khi người dùng xem hóa đơn, trên hóa đơn sẽ hiển thị thêm QR code để người mua có thể xem nhanh đường link tra cứu và nhanh chóng tra cứu được hóa đơn.


Kế toán có thể sử dụng các ứng dụng trên điện thoại như iCheck, Scanner… để đọc nội dung của QR code.


Lưu ý: Chỉ các mẫu hóa đơn được khởi tạo từ phiên bản R7 mới hiển thị QR code.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay