1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. NSD muốn có thể lập được hóa đơn điều chỉnh/biên bản điều chỉnh cho hóa đơn không được lập và phát hành trên meInvoice.vn Web

NSD muốn có thể lập được hóa đơn điều chỉnh/biên bản điều chỉnh cho hóa đơn không được lập và phát hành trên meInvoice.vn Web

1. Mục đích

Cho phép kế toán lập được biên bản và hóa đơn điều chỉnh trên meInvoice.vn phiên bản Web cho các hóa đơn được lập và phát hành trên các phần mềm tích hợp như MISA SME.NET, AMIS.VN – Kế toán, phần mềm quản lý nhà hàng CukCuk… để không bị gián đoạn công việc.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Khi lập biên bản điều chỉnh hoặc hóa đơn điều chỉnh trên meInvoice.vn phiên bản Web, chương trình cho phép kế toán chọn được các hóa đơn được lập và phát hành trên các phần mềm tích hợp như MISA SME.NET, AMIS.VN – Kế toán,…


Xem hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay