1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. NSD mong muốn sau khi lập xong bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trên phần mềm, có thể tải nhanh cả bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế

NSD mong muốn sau khi lập xong bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trên phần mềm, có thể tải nhanh cả bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế

1. Mục đích

Cho phép kế toán tải được bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm: Mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn) để nộp cho cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Tại hướng dẫn bắt đầu sử dụng, bổ sung thêm bước 4. Nộp bộ hồ sơ cho cơ quan thuế, tại bước này cho phép kế toán tải được bộ hồ so đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm: Mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn) để nộp cho cơ quan Thuế.


Xem hướng dẫn tải bộ hồ sơ tại đây.

Lưu ý:

  • Chức năng Tải bộ hồ sơ chỉ thực hiện được khi trên dữ liệu đã hoàn thành các bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, Lập quyết định áp dụng HĐĐT, Thông báo phát hành.
  • Với dữ liệu được tạo từ các phiên bản trước, nếu đã hoàn thành đủ 3 bước lập hồ sơ (Khởi tạo mẫu hóa đơn, Lập quyết định áp dụng HĐĐT, Thông báo phát hành) thì sẽ được hiểu là đã hoàn thành bước lập hồ sơ và khi lên phiên bản R7 sẽ không hiển thị bước 4 nữa.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay