5. Tính năng mới

R24

R23.1

R23

R22

R21

R20

R19

R18

R17

R16.1

R16

R15

R14

Cho phép khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin bổ sung

Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn

Cho phép người sử dụng tải được bộ hồ sơ thông báo phát hành biên lai

Cho phép người sử dụng khi mua thêm hóa đơn, có thể chỉnh sửa được thông tin người liên hệ và nhận thông báo từ MISA theo thông tin liên hệ mới

Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

 

R13

Cho phép đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý danh mục các loại phí, lệ phí

Bổ sung thêm các gói hóa đơn điện tử khi mua tài nguyên mới

Cho phép khởi tạo mẫu biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập thông báo phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép người dùng lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập và phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập thông báo hủy biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý tình hình sử dụng biên lai theo quy định tại thông tư 303/2016/TT-BTC

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 3669/TCT-CNTT, Công văn 3968/TCT-CNTT

Cập nhật tên Chi cục thuế huyện Mỹ Hào thành Chi cục thuế Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) để thực hiện lập các báo cáo gửi cơ quan thuế 1 cách chính xác nhất

R12

Cho phép kế toán lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ

Cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn

Cho phép thiết lập định dạng số cho đơn giá, số tiền theo ngoại tệ và cách đọc số tiền bằng chữ

Cho phép kế toán nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập Mã số thuế đối với loại khách hàng là cá nhân.

Bổ sung chức năng tra cứu tình trạng hoạt động của người mua khi lập hóa đơn để đảm bảo tính hiệu lực của hóa đơn.

Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn bao gồm cả thông tin ngoại tệ nếu có.

Cho phép NSD xuất được bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng.

Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Kế toán có thể sửa lại được tiền thuế khi lập hóa đơn điện tử trên meInvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý

Hướng dẫn kế toán khi phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào đã có hiệu lực

R11

Cho phép Kế toán theo dõi được Hạn thanh toán trên từng hóa đơn để nhắc nhở khách hàng công nợ đúng hạn

Cho phép Kế toán sử dụng các sản phẩm của MISA thì chỉ cần sử dụng 1 tài khoản là có thể đăng nhập được vào tất cả các phần mềm

Cho phép kết nối với nhà cung cấp South telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Đổi tên Chi cục thuế Thị xã Long Khánh thành Chi cục thuế Thành phố Long Khánh theo thay đổi tại HTKK 4.2.1

R10

Bổ sung chức năng xóa hàng loạt hóa đơn chưa được phát hành trên danh sách hóa đơn

Cho phép thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,…)

Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện tử của meInvoice

Cho phép lập được hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy

Cho phép lập được hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 5296/TCT-CNTT, bản Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0

 

R9

Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng

NSD muốn trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng có tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice

Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép NSD lọc hóa đơn theo Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng thể lọc loại bỏ được các hóa đơn đã bị xóa bỏ trên báo cáo để việc đối chiếu số liệu hóa đơn với các phần mềm khác được chính xác

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được HĐ theo người mua hàng do trên HĐ chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thể thiết lập ẩn hiện một số cột thông tin không cần thiết để báo cáo được ngắn gọn và chú ý được đúng vào thông tin cần đối chiếu

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin số máy, số khung để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bán thuốc

NSD muốn khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, Sửa, Xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơn

NSD muốn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi thttp://Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, Sửa, Xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơniết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn

 

R8

NSD muốn đối với các hóa đơn có từ 2 trang trở lên có thêm thông tin có ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” để đáp ứng đúng quy định của cơ quan thuế

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT ngày 07/06/2019 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời

Khi lập hóa đơn, tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

Bổ sung các mẫu hóa đơn A5

Cho phép người mua thanh toán trực tuyến khi tra cứu hóa đơn phát hành từ meInvoice

Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin

NSD muốn xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn ra định dạng word để có thể tùy chỉnh cho phù hợp trước khi nộp cho Cơ quan Thuế

R7

Bổ sung các mẫu hóa đơn đáp ứng cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

NSD mong muốn trên hóa đơn có QR code để có thể đọc và xem nhanh hóa đơn các thông tin trên hóa đơn và thanh toán hóa đơn

NSD mong muốn sau khi lập xong bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trên phần mềm, có thể tải nhanh cả bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế

Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để có thể tự kiểm tra ngay khi sai mật khẩu

NSD muốn có thể lập được hóa đơn điều chỉnh/biên bản điều chỉnh cho hóa đơn không được lập và phát hành trên meInvoice.vn Web

 

R6.1

Bổ sung các mẫu hóa đơn đáp ứng cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản ME web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân

R6

Cải tiến luồng mua trên app meInvoice giúp KH có tài khoản meInvoice nhưng chưa có tài nguyên nào (kể cả tài nguyên cấp tạm) khi thực hiện mua mới tài nguyên có thể nhập được mã giới thiệu/giảm giá

R5

Cho phép người mua hàng ký điện tử vào hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn điện tử

Kế toán muốn thiết lập được định dạng số chữ số thập phân của đơn giá, thành tiền để các giá trị tính trên hóa đơn được chính xác

Cải tiến chức năng nhập khẩu để kế toán có thể nhập khẩu dữ liệu một cách nhanh chóng

Cải tiến giao diện lập Quyết định áp dụng HĐ điện tử và Thông báo phát hành HĐ điện tử để kế toán có thể xem được mẫu hóa đơn

Kế toán muốn gửi được thông tin hóa đơn cho khách hàng qua tin nhắn SMS để khách hàng có thể kiểm tra được hóa đơn kịp thời

Cho phép khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại đã đăng ký dùng thử để vào trang demo.meinvoice.vn

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn cho phép kế toán thay đổi được hình nền mặc định mà phần mềm đang hỗ trợ

 

R4

Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đã thông báo phát hành

Cho phép NSD lập nhiều PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý bằng cách nhập khẩu tệp dữ liệu từ excel vào phần mềm

Cải tiến giao diện lập hóa đơn giúp người dùng thuận tiện thao tác khi nhập liệu

Các đơn vị vận tải, đại lý vé máy bay mong muốn có thể lập, phát hành và quản lý các hóa đơn theo đặc thù của đơn vị

NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể thêm nhanh khách hàng, hàng hóa vào danh mục để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

Kế toán muốn xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Trên Báo cáo Bảng kê hóa đơn sử dụng, Kế toán muốn tìm kiếm được hóa đơn cần kiểm tra đối chiếu bằng số hóa đơn để giảm thiểu thời gian tìm kiếm

R3

Cho phép lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Cho phép lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

NSD mong muốn có thể nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Kế toán mong muốn theo dõi được đơn giá sau thuế, thành tiền sau thuế khi lập hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác và không bị chênh lệch số liệu khi tính toán

Kế toán muốn đổi tên Chi cục thuế Thị xã Cao Bằng thành Chi cục thuế Thành phố Cao Bằng để thực hiện lập các báo cáo và tờ khai thuế 1 cách chính xác nhất

Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn để NSD có thể phân biệt được các mẫu đã khởi tạo

R2.1

NSD mong muốn lập hóa đơn có nhiều thuế suất, và tính chiết khấu cho từng mặt hàng trên hóa đơn trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau, mỗi mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu khác nhau

Cho phép người sử dụng thiết lập nội dung email gửi khách hàng dựa trên tệp dữ liệu sẵn có của đơn vị

R2

Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và chưa được kê khai thuế có xảy ra sai sót, NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và đã kê khai thuế có xảy ra sai sót , NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

Cho phép đổi mật khẩu người dùng

NSD mong muốn tại bàn làm việc có thể thiết lập hiển thị các đồ thị, thực hiện thêm nhanh được hóa đơn và xem được hướng dẫn kết nối đến các sản phẩm khác

Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn theo yêu cầu của từng khách hàng

Hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng

Cập nhật Tháng Bảy 2, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay