1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Câu hỏi thường gặp (Web)
 5. (Web) Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo chưa có mẫu hóa đơn nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực thì làm thế nào?

(Web) Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo chưa có mẫu hóa đơn nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực thì làm thế nào?

1. Mô tả.

Khi phát hành hóa đơn/vé điện tử chương trình xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân:

 • Đã lập thông báo phát hành hóa đơn/vé nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực.
 • Do chưa lập thông báo phát hành hóa đơn/vé.
 • Hoặc do chưa khởi tạo mẫu hóa đơn/vé nào.

3. Giải pháp:

 • Nếu đã lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực:

Sau 02 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu được quan thuế chấp thuận thì kế toán chuyển trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên meInvoice thành Đã có hiệu lực là có thể bắt đầu phát hành hóa đơn/vé:

  • Chương trình tự động kiểm tra thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận hay chưa, nếu đã được cơ quan thuế chấp thuận, chương trình hiển thị thông báo như sau:

  • Nhấn Cập nhật trạng thái TBPH.

Lưu ý: Nếu sau 02 ngày kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn mà chương trình vẫn không hiển thị thông báo trên. Xem nguyên nhân và cách giải quyết tại đây.

 • Nếu chưa lập thông báo phát hành thì: Lập thông báo phát hành và nộp cho cơ quan thuế, sau 02 ngày nộp thì thực hiện như trên.
 • Nếu chưa khởi tạo mẫu hóa đơn/vé thì khởi tạo mẫu, lập thông báo phát hành mẫu hóa đơn/vé vừa tạo và nộp cho cơ quan thuế, sau 02 ngày nộp thì thực hiện như trên.

Sau khi chuyển trạng thái thông báo phát hành hóa đơn/vé thành Đã có hiệu lực, doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn/xuất vé ngay.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay