Kết nối với phần mềm SMART

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán smart để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán smart sang phần mềm meInvoice.vn

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng

, chọn SMART.
3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm SMART muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán SMART
1. Mở phần mềm kế toán SMART lên.

  • Xem thông tin Máy chủ tại mục Tên Server.
  • Xem thông tin Tên cơ sở dữ liệu tại mục Tên CSDL.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Cập nhật dữ liệu từ phần mềm SMART sang meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán SMART với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay